Missió i valors

PAS té com a missió el proporcionar a les persones  serveis d’atenció psicosocial i medica  d’ alta qualitat, on els professionals tinguin una atenció ètica i humanista, així com una visió global de la persona, la família i la comunitat. Com a organització te un pla d’accions i mesures per mantenir la igualtat d’oportunitats. PAS treballa per una gestió de serveis públics en consonància amb un model participatiu, democràtic i compromès amb ajudar a les persones a desenvolupar els seus recursos i capacitats per disminuir, transformar i/o curar el seu patiment psicològic, físic i/o social, així com ajudar a prevenir els problemes d’addicions i malaltia mental, com desenvolupar programes de promoció de una salut integral de les persones i els col·lectius que integren la nostra comunitat.

La nostra entitat  ofereix la seva experiència i serveis a les institucions públiques de l’Administració local, autonòmica, estatal i europea en l’assessorament per elaborar els models de gestió i els models d’assistència i prevenció sobre salut mental i addiccions. Complementàriament està oberta a   la provisió privada de serveis quan no els  ofereix  el  sector públic.

PAS te un pla d’accions i  mesures per mantenir la igualtat d’oportunitats en la gestió del factor humà com a organització.

En aplicació de la normativa vigent de proteccio de dades per a qualsevol informació o reclamació podeu fer-ho a traves de: 

pas@pas-org.cat  Indicant en l'assumpte: Proteccio de dades

PAS - Missió i valors