Serveis

SERVEIS QUE OFERIM:

1) Serveis assistencials:

 • Psicoteràpia individual i de grup
 • Família: Teràpia familiar, atenció psicològica a la infància, intervenció en la violència a la llar, mediació familiar.
 • Suport psicològic en processos de pèrdues i dol: tallers residencials, grups de suport emocional i suport individual i familiar.
 • Psiquiatria: Tractament de patologia dual (salut mental i addiccions), tractament psicofarmacològic de trastorns mentals severs, abordatge i tractament en el camp de la disminució psíquica amb trastorn mental associat.
 • Addiccions: Tractament del joc patològic de les drogodependències  i dels trastorns alimentaris.
 • Dona :  Suport psicològic, grups d’autoestima i creixement personal, abordatge de problemàtiques de maltractaments o abusos sexuals, físics, psicològics, etc.

2) Prevenció-Educació i intervenció comunitària:

 • Mediació escolar i educació per la pau i la convivència.
 • Prevenció de les drogodependències als municipis i en l’àmbit de l’Ensenyament.
 • Educació per a la salut integral.
 • Escola de pares i mares. 
 • Tecnoatenció : Servei de prevencio i atenció a les addicions a les noves tecnologies

3) Consultoria i assessorament per  a organitzacions públiques i/o privades de l’àmbit social i sòciosanitari:

 • Disseny i suport a la creació de nous serveis.
 • Estudis de necessitats i demandes socials.
 • Suport i facilitació per el canvi en aquestes organitzacions.

4) Formació i supervisió professionals en:

 • Serveis socials.
 • Drogodependències .
 • Salut mental.

En aplicació de la normativa vigent de proteccio de dades per a qualsevol informació o reclamació podeu fer-ho a traves de: pas@pas-org.cat  Indicant en l'assumpte: Proteccio de dades

PAS - Serveis
PAS - Serveis
PAS - Serveis